W&T USA – Pytania i odpowiedzi

Strona główna /W&T USA – Pytania i odpowiedzi
W&T USA – Pytania i odpowiedzi2020-01-22T08:02:27+01:00

Najczęstsze pytania dotyczące programu Work and Travel USA

Kto jest organizatorem programu „Work & Travel USA ”?2018-10-27T19:58:48+01:00

Program wymiany kulturowej ma charakter legalny i oficjalny. Został stworzony przez amerykański Departament Stanu i jest przez niego nadzorowany.

Organizatorami i sponsorami wakacyjnych wyjazdów są autoryzowane amerykańskie fundacje, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem programu, oferują pomoc w nagłych wypadkach i są uprawnione do wydawania dokumentu wizowego DS-2019 niezbędnego do ubiegania się o wizę J-1.

Jaki jest cel programu?2018-10-27T20:10:24+01:00

Podstawowym założeniem jest umożliwienie młodym osobom z całego świata spędzenia wakacji w Stanach Zjednoczonych, zdobywania doświadczeń pod okiem amerykańskich pracodawców, poznawania kultury, nawiązywania kontaktów prywatnych i zawodowych oraz zwiedzania kraju.

Kto może skorzystać z programu?2018-10-27T20:12:06+01:00

Adresatami Work & Travel USA  są osoby w wieku od 18 do 30 roku życia, studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych – uniwersytetów i innych typów akredytowanych  szkół wyższych, a także szkół pomaturalnych i policealnych (jeśli odbywają się w trybie dziennym, dla osób które ukończyły pierwszy rok nauki).

Kwalifikujesz się do udziału, będąc studentem studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych (min. 2-letnich), doktoranckich, a nawet znajdując się w okresie przejścia (studia licencjackie – magisterskie, studia magisterskie – podyplomowe), jeżeli oczywiście kontynuujesz studia w pełnym wymiarze godzin.

Jeśli jesteś na ostatnim roku studiów, też możesz starać się o przyjęcie do programu. Pamiętaj jednak, że Twoja obrona powinna odbyć się po rozmowie wizowej. Musisz podczas niej mieć jeszcze status studenta.

A co, jeśli nie jestem w danym przedziale wiekowym?2018-10-27T20:12:10+01:00

Formalnie nie określono dokładnych ram wiekowych dla uczestników. Jeśli nie jesteś w wieku typowym dla studentów, możesz spodziewać się prośby o wyjaśnienie tego w rozmowie z konsulem lub wnikliwej analizy dokumentów w trakcie ubiegania się o wizę.

Kogo nie obejmuje program?2018-10-27T20:11:49+01:00

Z programu Work & Travel USA  wyłączone są osoby studiujące korespondencyjnie, wolni słuchacze, uczniowie szkół zawodowych i licealnych dla dorosłych, studenci jednorocznych studiów podyplomowych.

Byłam/em uczestnikiem Work & Travel USA , czy mogę wziąć udział ponownie?2018-10-28T14:20:16+01:00

Jasne! Ponowny udział w programie jest jak najbardziej możliwy i szczególnie pożądany przez pracodawców, którzy byli zadowoleni ze swoich pracowników wcześniej. Trzeba tylko pamiętać, że uczestnictwo w programie w poprzednich latach nie oznacza automatycznie otrzymania wizy w przyszłości. U niektórych sponsowrów pierwszeństwo w przyznawaniu wiz mają jednak osoby wybierające się na Work and Travel po raz pierwszy.

Jak pogodzić sesję z wyjazdem?2018-10-28T14:20:47+01:00

Co roku większość zainteresowanych wybiera terminy wyjazdowe pod koniec maja lub w pierwszej połowie czerwca. Jeśli termin wylotu pokrywa się z Twoją sesją egzaminacyjną, spróbuj zdać ją wcześniej w trybie indywidualnym. Zapytaj wykładowców o możliwość przyspieszenia egzaminów, wyznaczenie terminów zerowych, złóż w dziekanacie pismo wyjaśniające powody swojej prośby.

Czy mogę wyjechać, jeśli jestem na urlopie dziekańskim albo naukowym?2018-10-28T14:43:02+01:00

Nie.

Czy mogę wziąć udział w programie, jeśli studiuję za granicą?2018-10-28T14:21:31+01:00

Tak. Jeśli bierzesz udział w programie wymiany międzynarodowej typu Erazmus, możesz skorzystać z programu Work & Travel USA .

Czy mogę wziąć udział w programie, jeśli nie jestem obywatelem Polski?2018-10-28T14:22:01+01:00

Obywatele innych krajów mogą brać udział w programie pod warunkiem, że są studentami polskiej uczelni i posiadają ważną kartę pobytu na terenie Polski. Niestety nie obejmuje to uczestników programu Erazmus.

Jakie są wymagania językowe?2018-10-28T14:22:22+01:00

Możesz startować w programie, jeżeli Twój angielski jest na poziomie dobrym, oznacza to zdolność ogólnej komunikacji w tym języku – rozumienia poleceń, porozumiewania się w pracy oraz załatwienia podstawowych spraw urzędowych na miejscu. Przed wyjazdem czeka Cię interview oraz rozmowa z Konsulem, ale nie ma się czego obawiać… w końcu wyjeżdżasz po to, by podszlifować umiejętności.

Zdarza się, że polski pośrednik proponuje przeprowadzenie testów językowych w celu zaoferowania stosownej oferty.

Jak szukać pracy / jak znaleźć pracodawcę?2018-10-28T14:22:58+01:00

Polscy pośrednicy współpracujący z amerykańskimi Fundacjami zazwyczaj oferują 2 opcje poszukiwania pracodawcy.

Pierwsza opcja – self/independent itp. polecana jest osobom, które wyjeżdżają ponownie, nawiązały kontakty z pracodawcami, do których chcą wrócić lub też osobom, które chcą wykorzystać kontakty własne, znajomych, doświadczenia byłych pracowników (przeszukują Internet, szukają ogłoszeń pracodawców, czytają fora i blogi). Trzeba jednak upewnić się, że znaleziony pracodawca spełnia warunki postawione w programie. Oferta musi zostać sporządzona na odpowiednim formularzu i przedstawiona w chwili składania dokumentów aplikacyjnych. Zapytaj o tę możliwość u organizatora wyjazdu.

Druga opcja – full/super itp. obejmuje pełną opiekę nad uczestnikiem programu i polega na tym, że to Fundacja współpracująca z wieloma sprawdzonymi pracodawcami za pośrednictwem polskiej firmy przedstawia możliwości pracy. Uczestnik programu otrzymuje z wyprzedzeniem rzetelne opisy pracodawców i stanowisk podczas interview na Skype lub w trakcie Targów Amerykańskich Pracodawców w Polsce. Możliwe jest również aplikowanie w bazie on-line. Ofertę otrzymuje się po zgłoszeniu udziału w programie.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?2018-10-28T14:23:27+01:00

W większości wypadków przyszły pracodawca będzie chciał porozmawiać z Tobą przed zawarciem kontraktu (zechce zweryfikować znajomość języka i wyjaśnić szczegóły oferty). Rozmowy mogą być prowadzone online – za pomocą Skype w wyznaczonym terminie. Mogą też odbywać się w realu, na przykład podczas targów pracodawców, zazwyczaj w okolicach marca.

Jakie prace mogę wykonywać w ramach programu?2018-10-28T14:23:52+01:00

Pracodawcy oferują prace sezonowe, najczęściej w popularnych i atrakcyjnych regionach oraz miejscowościach turystycznych (sklepy, restauracje, hotele, baseny, parki rozrywki, parki narodowe). Forma zatrudnienia nie wymaga specjalnego doświadczenia ani szczególnych szkoleń.

Pewne formy pracy są przy tym z założenia wykluczone, m.in.:

 • praca w przetwórstwie rybnym
 • praca w magazynach i internetowych centrach dystrybucji
 • prace podwyższonego ryzyka (w budownictwie, przy remontach, na wysokościach, w rolnictwie)
 • prace typu Au pair, związane z opieką nad osobami starszymi, jako pomoc domowa
 • prace w charakterze personelu medycznego, w salonach kosmetycznych, salonach tatuażu
 • praca jako członek załogi statku lub samolotu, przy prowadzeniu pojazdów
 • prace przy niebezpiecznych substancjach chemicznych
 • praca na nocną zmianę
 • praca związana z hazardem
Jakich zarobków mogę się spodziewać?2018-10-28T14:24:28+01:00

W programie obowiązują stawki godzinowe: ok. 7,25 – 11,00 USD za godzinę. Przepisy Departamentu Stanu regulują minimalne zarobki – pracodawca nie może płacić pracownikowi mniej niż 7,25 USD za godzinę lub 2,13 USD za godzinę dla stanowisk, na których przewidziane są napiwki.

Czy zarobki pozwolą mi pokryć wszystkie koszty związane z wyjazdem?2018-10-28T14:24:51+01:00

To zależy od rodzaju oferty. Teoretycznie nawet najniższa stawka za godzinę powinna wystarczyć na zwrot kosztów wyjazdu, przy założeniu, że wyjazd trwa min. 12 tygodni.

Czy mogę zmienić pracę?2018-10-28T14:25:43+01:00

Tak. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych możesz zmienić pracodawcę na innego. Musi się to jednak odbyć za potwierdzeniem organizacji sponsorskiej. Przed opuszczeniem dotychczasowej pracy, powinieneś również poinformować o tym pracodawcę z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Czy mogę znaleźć drugą pracę w trakcie pobytu?2018-10-28T14:26:06+01:00

Możesz, ale musisz ją zgłosić do biura, z którym wyjeżdżasz, Twój pracodawca musi spełniać założone w programie kryteria.

W jakiej formie będę otrzmywać wypłatę?2018-10-28T14:26:30+01:00

W postaci paycheck’u do realizacji w banku. Pracodawca może również przelewać Ci pieniądze bezpośrednio na konto bankowe. Paycheck standardowo otrzymuje się raz na dwa tygodnie.

Czy muszę płacić podatki w USA?2018-10-28T14:28:06+01:00

Tak, z Twojej pensji będzie odprowadzany podatek federalny (ok. 10%) i stanowy (ok. 5%), a w niektórych stanach także lokalny. Jednak po powrocie do kraju, na początku nowego roku kalendarzowego będziesz się mógł ubiegać o zwrot podatku. Skorzystaj z usług specjalistycznej firmy, która przeprowadzi Cię przez całą procedurę. Więcej informacji znajdziesz w dziale Zwrot podatku z W&T USA

Czy możliwy jest wyjazd większej liczby osób do jednego pracodawcy?2018-10-28T14:28:47+01:00

Możliwy. Niektórzy pracodawcy, np. parki narodowe czy parki rozrywki zgadzają się na przyjazd całej grupy osób. Zapytaj o taką możliwość swojego organizatora.

Czy może się zdarzyć, że po przylocie do USA nie będzie dla mnie pracy?2018-10-28T14:29:15+01:00

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Reguły programu Work & Travel USA  nie zezwalają na wylot bez gwarancji zatrudnienia (podpisanego kontraktu). W wypadku, gdy pracodawca wycofa się z umowy, opiekująca się Tobą Fundacja zobowiązana jest zapewnić Ci nowe stanowisko jeszcze przed wylotem. W sytuacjach nieprzewidzianych (jeśli nie zostałeś przyjęty lub zostałeś zwolniony bez powodu) to również Fundacja zagwarantuje Ci niezbędną pomoc.

Jakie obowiązki mają pracodawcy w programie Work & Travel USA?2018-10-28T14:29:50+01:00

Każdy pracodawca biorący udział w programie jest weryfikowany przez odpowiednie organizacje i musi spełniać wskazane kryteria: posiadać licencję, TAX ID, WC Policy. Każdy wybrany pracodawca ma za zadanie zapewnić uczestnikom możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku i poznawania kultury kraju.

A co, jeśli pracodawca złamie warunki kontraktu?2018-10-28T14:30:14+01:00

W sytuacji, w której warunki pracy odbiegają od tych ustalonych przed wyjazdem, powinieneś porozmawiać o tym ze swoim bezpośrednim przełożonym. Jeżeli rozmowa nie odniesie skutku, zgłoś sprawę Fundacji sponsorskiej, która podejmie się roli mediatora i udzieli Ci pomocy w rozwiązaniu problemu.

Jak długo mogę przebywać w USA?2018-10-28T14:30:50+01:00

Program przewiduje maksymalnie 4 miesiące pracy, którą należy podjąć w okresie od 25 maja do 25 września, oraz dodatkowo 25-30 dni na zwiedzanie. Do Polski powinieneś wrócić najpóźniej 1 października, jeśli w tym czasie rozpoczynasz nowy rok studiów.

Czy pracodawca zapewnia zakwaterowanie?2018-10-28T14:31:20+01:00

Z reguły tak. Większość ofert przewiduje zakwaterowanie dla uczestników, a jego koszt jest potrącany z pensji. Wysokość opłat uzależnia się od lokalizacji i standardu (orientacyjnie od 25 do 150 USD/tydzień). Czego się spodziewać? Warunków typowych dla mieszkań studenckich: pokojów 2-4-osobowych z podstawowym wyposażeniem.

Zdarzają się także oferty, w których kandydat do pracy sam poszukuje miejsca zakwaterowania, wtedy pracodawca oferuje pomoc i udziela porad na temat tego, gdzie bezpiecznie takie mieszkanie znaleźć.

Czy w trakcie pobytu będę ubezpieczona/y?2018-10-28T14:31:42+01:00

Tak. Upewnij się, że pośrednik w cenie wyjazdu uwzględnia kompleksowe ubezpieczenie zgodne z wymaganiami rządu Stanów Zjednoczonych (obejmujące koszty leczenia do 100.000 USD, utratę bagażu czy odpowiedzialność cywilną).

Do kogo na miejscu mogę zwrócić się o pomoc?2018-10-28T14:32:14+01:00

Do pracodawcy, pośrednika wyjazdu i Fundacji sponsorskich.

Czym są Fundacje sponsorskie?2018-10-28T14:32:42+01:00

Fundacje sponsorskie mające swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych przejmą nad Tobą opiekę po przyjeździe na teren kraju. Przed wylotem powinieneś otrzymać od pośrednika namiary na nie i darmowy kontakt telefoniczny czynny 24/h. Ich zadaniem jest pomoc w sprawach związanych z pracą, zdrowiem i wszelkimi wypadkami losowymi. Fundacja będzie się także kontaktować z Tobą raz w miesiącu, by upewnić się, że nie dzieje się nic niepokojącego.

Obowiązkiem fundacji jest również organizowanie szkoleń informacyjnych dla uczestników wyjazdów, tzw. Orientation. Cel? Przedstawienie amerykańskich realiów, poinformowanie o istocie programu i formalnościach, jakich należy dopełnić po przylocie do kraju.

Jak załatwić wizę?2018-10-28T14:33:16+01:00

Biura polskie pośredniczą w pozyskiwaniu wizy na wyjazd Work & Travel USA. Twoim zadaniem będzie stawienie się na rozmowę z konsulem w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie w Krakowie. Na tej podstawie i na podstawie analizy dokumentów zostanie wydana decyzja. Przed złożeniem wniosku o wizę, aplikujący są zobowiązani do wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Jakich dokumentów potrzebuję do uzyskania wizy?2018-10-28T14:33:50+01:00

Złożenie wniosku wizowego będzie wymagać od Ciebie dostarczenia:

 • Formularza DS160 (do wypełnienia on-line – drukujesz tylko potwierdzenie)
 • Formularza DS2019 (promesa wizowa – dokument po rozmowie z konsulem zostanie zamknięty w kopercie, którą otwiera dopiero urzędnik na granicy)
 • Aktualnego paszportu, ważnego minimum 6 miesięcy do przodu
 • Dowodu uiszczenia opłaty wizowej (wpłata on-line na konto Ambasady USA)
 • Aktualnego zdjęcia 5×5 cm, kolorowe, na jasnym jednolitym tle, na którym twarz zajmuje 50% powierzchni fotografii – 3-3,5 cm od czubka głowy do podbródka – i jest skierowana prosto w obiektyw aparatu. Fotografie, na których niewidoczne są uszy, jest nakrycie głowy lub inne zbędne elementy zostaną odrzucone.
Jakie mogą być powody odmowy wydania wizy?2018-10-28T14:35:29+01:00

Pośrednicy nie są w stanie zagwarantować otrzymania wizy, ale starają się ograniczyć do minimum ryzyko niepowodzenia. Wiza może nie zostać wydana w przypadku:

 • Braku statusu studenta
 • Nie powrócenia na czas z wcześniejszego wyjazdu
 • Złamania kontraktu z pracodawcą
 • Kłopotów z prawem na terenie USA
 • Posiadania rodziny nielegalnie przebywającej na terenie Stanów
 • Podejrzenia, że wyjazd ma charakter czysto zarobkowy
 • Nie złożenie rocznej deklaracji podatkowej za wcześniejsze pobyty zarobkowe w USA
Czy potrzebuję zaświadczenia o niekaralności, by wziąć udział w programie?2018-10-28T14:35:59+01:00

Nie jest to niezbędne. Nie musisz przedstawiać zaświadczenia, jeśli nie jesteś osobą karaną. Jeśli jesteś – musisz poinformować o tym Ambasadę.

Czego potrzebuję podczas rozmowy z Konsulem?2018-10-28T14:36:34+01:00
 • Paszport – ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach.
 • Formularz potwierdzający złożenie podania wizowego DS-160
 • Oryginalny formularz DS2019
 • Dowód wpłaty SEVIS (48 godzin po dokonaniu wpłaty)
 • Legitymację studencką, indeks lub elektroniczny wykaz ocen
 • List z USA potwierdzający ofertę pracy
 • Potwierdzenie legalności pobytu w Polsce w przypadku obcokrajowców
Wiza J-1, formularz DS 2019 i Social Security Number2018-10-28T14:37:04+01:00

Przed wyjazdem do USA organizator przekaże Ci formularz DS 2019, który wraz z paszportem, wnioskami wizowymi, zdjęciem i opłatą wizową złożysz w Ambasadzie USA. Na podstawie tych dokumentów uzyskasz wizę J-1.

Na miejscu w USA będziesz zobowiązany wystąpić o Social Security Number. W tym celu trzeba się udać do biura Social Security Office z paszportem i DS 2019, tam wypełnisz specjalny wniosek. Numer zostanie przysłany pocztą na podany przez Ciebie adres w USA (po około 2-6 tygodniach). Pracodawca może Cię przyjąć do pracy na podstawie tymczasowego numeru Social Security Number.

Czy mogę przedłużyć wizę J-1?2018-10-28T14:37:29+01:00

Niestety nie. Wiza programu Work & Travel USA  jest ważna do 5 miesięcy bez możliwości przedłużenia. Przekroczenie terminu pobytu jest równoznaczne z niedopełnieniem kontraktu.

Czy wiza J-1 umożliwia wyjazd do Kanady lub Meksyku?2018-10-28T14:37:56+01:00

Kanada i Meksyk nie wymagają od wjeżdżających na ich terytorium odrębnej wizy, jeżeli turysta udaje się tam na okres do 6 miesięcy i posiada paszport biometryczny. Niemniej jednak obowiązujące zasady warto potwierdzić na stronie konkretnej ambasady. Pamiętaj, by przed opuszczeniem USA skontaktować się z Fundacją sponsorującą w celu podstemplowania DS-2019. Wyjazd powinieneś planować w trakcie ważności tego dokumentu, w przeciwnym wypadku powrót na teren Stanów może okazać się niemożliwy. Wyjazdy nie są dozwolone w trakcie 30 dni turystycznych programu.

Kiedy i jak kupić bilet?2018-10-28T14:38:21+01:00

Kupno biletu planuj rozsądnie. Nie rób tego aż do chwili ustalenia wszystkich szczegółów i otrzymania paszportu z wizą. Jeśli obawiasz się zrobić to samodzielnie, zapytaj o taką możliwość biuro pośredniczące w programie. One często oferują zakup biletów lotniczych dla swoich klientów. Zlecając usługę, zwróć uwagę na to, czy nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty.

Rejestracja w SEVIS2018-10-28T14:38:55+01:00

Student and Exchange Visitor Information System został wprowadzony przez Rząd Stanów Zjednoczonych w celu monitorowania międzynarodowych programów edukacyjno-kulturowych. Po przylocie na miejsce każdy uczestnik programu Work & Travel USA zobowiązany jest w ciągu 5-10 dni do dokonania rejestracji on-line na www.mysevis.com i podania danych dotyczących miejsca zamieszkania oraz pracodawcy. Podczas całego pobytu każda zmiana adresu i pracodawcy powinna również zostać odnotowana w systemie. Od 2004 roku za obsługę systemu pobierana jest opłata, która dla programu Work & Travel USA  wynosi 30 USD.

Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą, przekraczając granicę USA?2018-10-28T14:39:15+01:00

Urzędnik imigracyjny będzie wymagał od Ciebie:
– ważnego paszportu z wizą J-1 oraz formularzem DS 2019
– biletu lotniczego do/z USA
– środków pieniężnych w wysokości min. 800 USD

Czy powinienem mieć prawo jazdy?2018-10-28T14:39:42+01:00

Pracodawca nie może wymagać od Ciebie posiadania prawa jazdy, ponieważ prace z tym związane nie wchodzą w zakres możliwych do wykonywania w ramach programu.

Międzynarodowe prawo jazdy warto wyrobić przed wyjazdem, jeśli zakładasz, że będzie Ci potrzebne w trakcie prywatnych podróży, np. zwiedzania Stanów Zjednoczonych. Musisz pamiętać, że wypożyczyć auto w USA możesz wtedy gdy: masz ukończone 21 lat, masz prawo jazdy (najlepiej polskie i międzynarodowe), posiadasz kartę kredytową z odpowiednim limitem.

Ile pieniędzy mam przygotować na wyjazd?2018-10-28T14:43:35+01:00

Wyjeżdżając w programie Work and Travel USA, musisz przygotować się na to, że będziesz potrzebować gotówki w ciągu pierwszych dni pobytu. Przede wszystkim zalecana kwota na wjeździe do kraju, o którą może spytać urzędnik imigracyjny, to 800 USD. Pamiętaj też, że swój pierwszy paycheck otrzymasz najwcześniej po tygodniu lub dwóch od rozpoczęcia pracy… a jeść trzeba. Trzeba też prawdopodobnie będzie wpłacić kaucję za zakwaterowanie, zatem te pieniądze na pewno się przydadzą.

Czy mogę zabrać swój sprzęt elektryczny?2018-10-28T14:44:03+01:00

W USA działa sprzęt dostosowany do polskiego wyższego napięcia, ale trzeba pamiętać o tym, że różnią się wtyczki, dlatego jeszcze przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w kilka przejściówek pasujących do amerykańskich gniazdek. Trzeba też zachować ostrożność, podłączając np. pierwszy raz suszarkę, by przez nieuwagę nie puścić czegoś z dymem.

Czy mogę do Stanów wwieźć laptop, tablet, aparat?2018-10-28T14:44:23+01:00

Kwestię wwożenia sprzętu RTV do Stanów Zjednoczonych, jak również ich przywożenia stamtąd do kraju regulują poniekąd zasady zdrowego rozsądku. Możesz przewozić sprzęt w ilościach nie budzących wątpliwości, że robisz to na własny użytek. Dwa tablety? Laptopy? Tak, jeśli potrafisz uzasadnić, że drugi wieziesz np. dla brata. Wszystek sprzęt elektroniczny włącznie z telefonem komórkowym należy wyjąć z bagażu podręcznego podczas odprawy celnej.

Jaka jest różnica czasu między Polską a USA?2018-10-28T14:44:48+01:00

Różna. Może wynosić od 6 do 9 godzin w zależności od strefy czasowej, w której będziemy się znajdować.

Czy mogę otworzyć konto bankowe w USA?2018-10-28T14:46:07+01:00

Jak najbardziej. Potrzebujesz do tego Social Security Number, paszportu, wizy i DS 2019. Konto powinieneś zamknąć przed wylotem z USA. Możesz również przed wyjazdem w Polsce założyć konto walutowe, na które będą wpływać zarobione przez Ciebie pieniądze.

Co mam zrobić w wypadku zgubienia dokumentów?2018-10-28T14:46:34+01:00

Przede wszystkim przed wyjazdem przygotuj się na taką ewentualność. Sporządź co najmniej 2 kopie dokumentów (pierwszej strony paszportu, wizy, formularza DS. 2019, prawa jazdy). Noś ze sobą kopie, a nie oryginały. Nie martw się, to jest normalne i akceptowalne w Stanach Zjednoczonych. Postaraj się również, by oryginały znajdowały się w bezpiecznym miejscu. W razie zgubienia lub kradzieży dokumentów skontaktuj się z fundacją CIEE/Intrax/CCI i polską Ambasadą w celu uzyskania pomocy.

Jak podróżować po Stanach Zjednoczonych?2018-10-28T14:46:59+01:00

Możliwości jest wiele, podobnie jak miejsc wartych odwiedzenia. Przemieszczanie się po centrach dużych metropolii wymaga poznania nieco bliżej wszystkich opcji komunikacji miejskiej. Na stosunkowo krótkie podróże w kilka osób można wypożyczyć auto (będzie to koszt około 30-70 USD dziennie, plus koszt ubezpieczenia, którego należy dokonać samodzialnie). Podróże samodzielne z pewnością wyjdą najlepiej, jeśli skorzystasz z dalekobieżnych autobusów np. Greyhound www.greyhound.com. Ich zaletą jest możliwość wykupienia biletu na nieograniczoną liczbę przejazdów w wyznaczonym czasie. Możesz również wybrać opcję podróży zorganizowanych z lokalnymi biurami podróży, najlepiej tymi, które polecają byli uczestnicy programu.
NASZA GRUPA DYSKUSYJNA: